Dr. Nicolaï werd opgeleid tot oogarts aan het UZ Leuven en ontwikkelde een specifieke klinische en wetenschappelijke interesse voor het medisch netvlies.  Door een fellowship in UZ Leuven en het Oogziekenhuis in Rotterdam kon ze haar kennis verder uitbreiden.  Ze blijft actief als consulent aan het UZ Leuven en neemt de zorg voor onze patiënten met netvliesproblemen in de praktijk ter harte.