Oogarts groepspraktijk in Limburg

Specialist in ogen laseren en lensimplantaten

Lensoperatie met en zonder femto laser

Sinds de start van de femtolasercataract chirurgie (FLACS) in 2015 zijn we overtuigd van de voordelen die deze techniek met zich meebrengt, zeker voor multifocale implantlenzen.

De laser zorgt ervoor dat de centrage van de kapselopening in het kapsel optimaal is. Door minder manipulatie en minder noodzakelijke instrumenten zullen zeldzame complicaties tot een minimum herleid worden. We voeren dan ook al onze multifocale lensoperaties uit met de laser.

De laser aan het werk

Het oog na de laserbehandeling

Voordelen voor het astigmatisme

1. Automatische uitlijning van de 2 insnedes volgens het plan van het oog.
2. Plaatsen van bijkomende insnedes (LRIs) in de laser om de kromming te verbeteren.
3. Automatische markering van de juiste as voor de plaatsing van een speciale ‘torische’ lens bij grotere astigmatisme correcties.

Ga naar verloop van de ingreep