In geval van hoge bijziendheid of (beginnend) cataract kan de laser tegenaangewezen zijn. In deze gevallen is het mogelijk een implantlens in het oog (implantlens) te brengen om de afwijking te corrigeren.

Er zijn 2 grote groepen refractieve lensimplanten:

 • Bijzetlenzen worden gebruikt bij patiënten die niet in aanmerking komen voor een excimerlasercorrectie. Meestal zijn dit patiënten met een hoge afwijking van meer dan -8, of bij patiënten die een te dun hoornvlies hebben . Voorwaarde voor het plaatsen van deze lenzen is wel dat er voldoende plaats is in het oog. De voorste oogkamer (het stuk tussen hoornvlies en regenboogvlies) moet diep genoeg zijn. Er moeten ook voldoende endotheelcellen zijn (de cellen van het hoornvlies die het hoornvlies droog pompen en zo het hoornvlies doorschijnend houden).

  In het oogcentrum wordt de ICL lens als bijzetlens geplaatst.

  ICL lens:


   

  Deze lens wordt in het oog gebracht door een sneetje van +/- 3 mm. De lens wordt geplaatst tussen regenboogvlies en eigen ooglens). De lens zet zich hier vast met zijn uiteinden. Er is geen wondhechting nodig.

  Voordelen:

  Er is slechts een zeer kleine insnede nodig, zodat er geen hoornvliesvervorming (astigmatisme) optreedt. Hierdoor is er een snelle recuperatie van het zicht.

  Hoe wordt deze ingrepen uitgevoerd?

  Deze operaties worden uitgevoerd onder algemene verdoving in het AZ Vesalius te Bilzen in daghospitaal, u verblijft er van 8u tot 16u.

  Nabehandeling

  De dag na de operatie zal er een controle plaatsvinden.

  Na de operatie mag U de eerste dagen niet wrijven in het geopereerde oog. Tevens dient U de voorgeschreven oogdruppels te druppelen volgens schema voorgesteld door uw arts. Best is het niet te gaan zwemmen tot 3 weken na de ingreep en voorzichtig te zijn bij het sporten (fietsen kan, voetballen niet).

  Risico's

  Onder- of overcorrecties: kunnen voorkomen. Uw oogarts zal zo goed mogelijk trachten te berekenen hoe sterk het te plaatsen lensje moet zijn om een perfect resultaat te bekomen.. Een afwijking van minder dan 1 dioptrie wordt aanvaard.

  Cataractvorming:

  Het troebel worden van de eigen ooglens. Dit komt voor in bij 2% van de operaties. Dit kan ontstaan jaren na de operatie. Indien door cataractvorming het zicht onvoldoende wordt kan de implantlens verwijderd worden en een cataractoperatie uitgevoerd worden. Hierbij wordt de eigen ooglens vervangen door een kunstlens, zodat U toch terug een normaal helder zicht krijgt zonder refractie afwijking.

  Oogdrukstijging:

  kan voorkomen snel na de operatie. Meestal is dit van voorbijgaande aard en kan dit opgelost worden met tijdelijke medicatie ,zeer zeldzaam is het noodzakelijk de implantlens te verwijderen.

  Maculair oedeem:

  is zwelling van het netvlies. De macula of gele vlek is het stukje netvlies waar we het scherpst mee zien. Indien dit zwelt zal het zicht niet perfect en mogelijks wat vervormd zijn. Macula oedeem komt voor in 1 op 1500 operaties. Meestal is het voorbijgaand van aard.

  Infectie:

  Is een zeer ernstige complicatie na een intra-oculaire ingreep. Dit komt voor bij 0.01 %  van de ingrepen en kan ernstige schade teweeg brengen. Indien zich een infectie voordoet zal U een pijnlijk, rood oog krijgen. Het is van het grootste belang dan zo snel mogelijk uw dokter te contacteren.

  Tarief

  De kostprijs voor een ICL-implantatie bedraagt 1700€ per oog. 

 • De voorkeur gaat uit om deze operatie vanaf 45-50 jaar uit te voeren. Je kan het een preventieve cataractoperatie noemen,. Tegelijk weet je dat de sterkte van je ogen na zo‘n operatie nooit meer verandert.

  Alle implant lenzen geven een snel herstel van zicht, meestal reeds ‘s anderdaags.

  Het risico van deze ingrepen is vrij klein, het blijft evenwel een ingreep aan het oog. Een tijdelijke drukopstoot na de ingreep wordt wel eens vastgesteld. U moet zeer voorzichtig zijn de eerste dagen om geen intraoculaire infectie op te lopen.

  Voordeel is dat de lens voor altijd dezelfde sterkte zal behouden. In 70% van de behandelde ogen moet er na enkele jaren nog een kleine bijkomende laserbehandeling (Yag) gebeuren voor nastaar. Dit gebeurt ambulant en duurt maar 2 minuten, u kan na de behandeling naar huis rijden met de wagen.

  1. Verloop van de ingreep

  Er zijn 2 methodes om cataract te opereren:

  1. De klassieke ingreep

  cataract operatie laser tongeren colla

  Ronde opening in het kapsel          Lens wordt verbrijzeld             Nieuwe lens ontplooit             Nieuwe lens in kapsel 

  Uw chirurg maakt 2 kleine incisies in het oog. Via deze openingen wordt de eigen ooglens verbrijzeld met ultrasone energie: dit is de methode van phaco-emulsificatie.  Nadien wordt via dezelfde incisie de nieuwe lens ingebracht, deze plooit zich open in het oog.  De insnedes sluiten zich spontaan, zonder hechtingen. 

  2. De femtocataractlaser

   

   femto cataract lensx tongeren programmatie laser  capsulorhexis femto cataract lensx  femto cataract laser lensx tongeren

   Programmatie laser adhv live 3D beelden                 Perfect ronde kapselopening                Lensverbrijzeling door laser 

   

  Met de komst van de eerste femtocataract laser in Limburg, is er nu een nieuwe procedure om cataract te opereren. Het oogcentrum en AZ Vesalius Tongeren-Bilzen hebben gekozen voor de femtocataract laser Lensx van de firma Alcon, wereldwijd de meest gebruikte en betrouwbare laser voor cataract.

  De nieuwe laser zal, na programmatie door de oogchirurg, een groot deel van de cataractoperatie aan de hand van 3D intra-operatieve beelden uitvoeren.

  Voor een aantal patiënten betekent dit een hogere precisie van de ingrepen waardoor een aantal speciale intra-oculaire lenzen beter en nauwkeuriger worden geplaatst.  Ook bij specifieke oogproblemen (hard cataract, slechte kwaliteit hoornvlies, …) biedt de laser voordelen ten opzichte van de klassieke operatie.  Meer dan de helft van de operatie wordt uitgevoerd door de laser die op 60 seconden de verschillende insnedes maakt, de kapselopening maakt en de lens in stukjes verdeelt. De oogchirurg moet nadien enkel nog de resten van de lens verwijderen en de  nieuwe lens inbrengen: op die manier wordt het chirurgisch deel van de operatie aanzienlijk ingekort.  Na de ingreep is er een vlotter herstel door de snelle genezing van de laserinsnedes.

  Het  oogcentrum heeft al jarenlang ervaring met de Intralase femtolaser voor Lasik.  Deze ervaring heeft ons toegelaten vlot de stap naar femtocataract te zetten.

  Het supplement voor de ingreep met de laser is voorlopig niet terugbetaald.  

  Klik hier voor bijkomende informatie en videobeelden

  Algemeen

  De ingreep gebeurt ambulant en onder druppelverdoving (= topicale anesthesie). U komt 2 uur voor de ingreep naar het ziekenhuis om druppels in te laten doen (pupil verwijden). Net voor de ingreep krijgt u een verdovende druppels toegediend, er gebeurt geen inspuiting.

  De ingreep duurt een 10- 15 minuten, nadien mag u naar huis.  Het tweede oog wordt niet op dezelfde dag geopereerd.

  Wat is het verschil met een ingreep met de femtocataractlaser? 

  U ligt op een relaxstoel, het eerste deel van de cataract ingreep vindt plaats onder de laser, nadien wordt de relax gedraaid en wordt de operatie verder afgewerkt onder de operatiemicroscoop. 

  Het risico van deze ingrepen is vrij klein, het blijft evenwel een ingreep aan het oog. Een (tijdelijke) drukopstoot na de ingreep wordt wel eens vastgesteld. U moet zeer voorzichtig zijn de eerste dagen om geen intraoculaire infectie op te lopen.

  Voordeel is dat de lens voor altijd dezelfde sterkte zal behouden. Bij een aantal van de behandelde ogen moet er na enkele jaren nog een kleine bijkomende laserbehandeling (Yag) gebeuren voor nastaar. Dit gebeurt ambulant en duurt maar 2 minuten.

   

  2. Enkele praktische raadgevingen

   

  VOOR DE INGREEP:

   

  * Trafloxal druppelen 3 dagen voor de ingreep en dit 3x per dag !

   

  * Indocollyre druppelen 3 dagen voor de ingreep en dit 3x per dag

   

  * Gelieve een chauffeur mee te brengen!

   

  * Gelieve vanaf 3 dagen voor de ingreep geen make-up te gebruiken en geen crèmes rond de ogen of op het gelaat te smeren.

   

  * Indien u contactlenzen draagt, gelieve deze 3 dagen voor de ingreep uit te laten.

   

  * Uw huisarts bepaalt welke onderzoeken pre-operatief dienen te gebeuren

   

  * U mag een licht ontbijt nemen

   

  * Vergeet uw identiteitskaart en verzekeringskaart niet

   

  * Gelieve u eerst aan de receptie van het ziekenhuis aan te melden.

   

  * Bij belet, gelieve tijdig te verwittigen op het nummer:  012 23 55 01     

   

  NA DE INGREEP:

   

  Een controle afspraak is voorzien de dag nadien (Bilzersteenweg 241 Tongeren) , het juiste uur wordt u meegedeeld in het ziekenhuis.  Voorzie een chauffeur voor deze controle.

   

   Regelmatig druppelen!

   

  Tobradex

   

  • 1 week 3x/dag
  • 1 week 2x/dag
  • 1 week 1x/dag

   

   Indocollyre

   

  • 3x/dag tot flesje leeg 

   

  Vermijd in uw geopereerde oog te wrijven.
  Normale activiteiten zijn onmiddellijk toegelaten zoals lezen, TV kijken, licht huishoudelijk werk, bad en douche.
  Wees 5 dagen voorzichtig met stof.
  Vermijd 1 week zware inspanningen.
  Zwemmen wordt 4 weken afgeraden.
  Bij pijn de eerste uren na de ingreep mag u 1 tablet Dafalgan (500 mg) om de 6 uur innemen
  Tijdens de eerste weken kan het zonlicht hinderen, het oog is soms rood en jeukt wat, voelt soms wat geïrriteerd.

   

  Raadpleeg bij pijn of roodheid steeds het oogcentrum! 

   

  3.Soorten lenzen

  Standaard implantlens

  Zowat iedereen komt in aanmerking voor deze lenzen.  Hierbij kiezen we vaak voor een monozicht waarbij één oog iets beter ziet veraf, het andere (het niet-dominante) laten we iets beter zien op tussenafstand.

  Torische lens, voor astigmaten

  Dit is een speciale implantlens die vooraf berekend wordt aan de hand van de lensmetingen preoperatief.  Deze lens wordt in een bepaalde richting in het oog geplaatst om het astigmatisme (de cylinder) zoveel mogelijk te verminderen en zo het best mogelijk resultaat zonder bril te bekomen.

  We beschikken over de allernieuwste operatie-apparatuur om deze torische lenzen te plaatsen: de verion.

  Dit speciale toestel meet de positie van je oog en het astigmatisme vooraf. Al deze metingen worden ingeladen in de operatiemicroscoop zodat we  tijdens de ingreep de lens precies kunnen plaatsen.  

   

  Multifocalelens

  Deze implantlens is speciaal ontwikkeld om het vermogen van een jonge lens om ver én dicht te zien na te bootsen.  Ze is opgebouwd uit verschillende ringen die zowel focussen ver en kortbij.  

  De bedoeling is vooral om goed te zien ver en op tussenafstand (keuken, PC, dashbord).  Op korte afstand zal een lichte leesbril nodig zijn, zeker bij zwak licht.

  We hebben gekozen om deze nieuwste generatie van multifocale lenzen te plaatsen vanaf 2013 omdat ze veel minder uitstraling geven dan de eerste generatie lenzen.  Goed kunnen kijken op verschillende afstanden

  betekent echter dat er een compromis gesloten moet worden. Het zicht is net wat minder goed dan met een

  standaard implantlens. (voor ver of nabij)   Ook deze multifocale lenzen kunnen s' avonds uitstraling

  rond de lichten kan veroorzaken (halo's), er is een zekere aanpassing nodig aan uw nieuw zicht.