Met de laser wordt de cornea (hoornvlies) herslepen.

 • 1. Wat is INTRALASE ?

  Bij intralase wordt een flap gemaakt met de femtosecond-laser. Het grote verschil met de gewone lasik is dat de flap niet gesneden wordt, maar als het ware door de laser gesplitst. Duizenden micro-luchtbelletjes worden op een micron-preciese diepte geplaatst en klieven het hoornvlies zonder te snijden.

  De Intralase flap is dunner en preciezer dan deze met het mesje. Wij gebruiken in onze praktijk de IntraLase ISS™ femtosecond Technology van AMO (de vijfde en nieuwste generatie).

  2. Hoe gebeurt de ingreep bij Intralase ?

  Als je met Intralase behandeld wordt, zal met deze laser eerst het flapje gemaakt worden. Nadien wordt met de excimer laser de refractie-afwijking gecorrigeerd.

  Tijdens het maken van de flap geeft de laser een lichte druk op je oog gedurende een 13-tal seconden.  De excimer laser corrigeert de refractie-afwijking aansluitend, nadien wordt de flap teruggelegd, en is de ingreep afgelopen. 

  Bekijk hier een filmfragment: IntraLase Anim Eyemaginations:

  Een uur na de ingreep is het zicht meestal behoorlijk, na enkele uren al zeer goed.  Er is wat irritatie de eerste uren. Na de laserbehandeling is het belangrijk om de eerste dagen frequent druppels toe te dienen.

  Vermijd de eerste 3 weken zwembaden of welness en erg stofferige ruimten om geen infecties op te lopen. 

  3. Wat is het resultaat van Intralase ?

  Aanvankelijk werd laserchirurgie zonder flap (lasek) verkozen boven lasik omwille van het betere contrastzicht en de mogelijke complicaties van de flap.  Zo mochten Amerikaanse piloten die landen op vliegdekschepen enkel lasek laten doen omwille van een beter contrastzicht.  Sinds de flap gemaakt wordt met de intralase zijn de studieresultaten zo gunstig dat de Intralase behandeling ook toegelaten werd voor deze piloten.

  Onze jarenlange ervaring met intralase leert ons dat de resultaten inderdaad indrukwekkend zijn: een sneller herstel en een even goed contrastzicht als Lasek. De  femtosecond flap past ook perfect op zijn plaats zodat herschuiven en plooitjes in de flap bijna onmogelijk zijn.

  Om in aanmerking te komen voor Intralase moet je hoornvlies dik genoeg zijn en normaal van vorm, anders kan je beter een Lasek-ingreep laten doen.

  4. Complicaties:

  Ernstige complicaties zijn zo goed als uitgesloten. Indien tijdens het maken van de flap een plotse beweging zou optreden kan de flap onvolledig zijn: in dat geval wordt de behandeling hervat onmiddellijk erna of soms op een later tijdstip, het zicht wordt daardoor niet beïnvloed. Zeldzaam wordt een reactie onder de flap beschreven, in dit geval zijn extra medicatie en bijkomende controles nodig. Plooitjes in de flap en het verschuiven van de flap komen bijna niet voor omwille van de betere vorm van de flap in vergelijking met de vroegere lasik.

  Uit onze laatste studie, waarin we 3200 behandelde ogen vergelijken blijkt dat: 

  • Indien je -8.00 bent, je ongeveer 6% kans op herbehandeling hebt.
  • Indien je -6.00 bent, je ongeveer 4% kans op herbehandeling hebt.
  • Indien je -3.00 bent, je ongeveer 2% kans op herbehandeling hebt.

  5. Zyoptix/Custom ablatie

  Zyoptix is een ablatie op maat door de Bausch & Lomb laser. Bij een aantal patiënten kan een Zyoptix-behandeling zorgen voor een preciezere behandeling. Bij deze patiënten kunnen bepaalde aberaties weggeslepen worden en zo een beter zicht geven.

  Of u baat heeft met Zyoptix hang af van een aantal metingen. De hele behandeling gebeurt volgens hetzelfde principe als een gewone lasikbehandeling. Zyoptix bezorgt u echter geen "arendszicht" zoals men u het –in reclameboodschap- zal voorstellen. Zyoptix zal ook de kans op heringreep niet doen verminderen en uw myope afwijking niet juister corrigeren.

  Wees steeds realistisch na een laserbehandeling: het zicht van iemand die flink bijziende was kan niet vergeleken worden met iemand die nooit een bril droeg.  Verwacht geen superzicht, maar een zicht dat vergelijkbaar is met contactlenzen.  En ook al zou je een minimale afwijking overhouden, het zal de levenskwaliteit verhogen. 

  6. Tarief

  De kostprijs voor een intralase behandeling bedraagt 1350€ per oog. 

 •    2. Lasek

  1. Wat is LASEK?

  De afkorting lasek staat voor Laser Assisted Sub Epithelial Keratomileusis.

  Bij lasek wordt de bovenste laag van het hoornvlies (de epitheelcellen, nauwelijks 40 micron) weggeschraapt, er is hier dus geen sprake van een echte flap.  De bovenste laag epitheelcellen groeit nadien weer aan, de behandeling is achteraf dus niet zichtbaar. Lasek is een verbetering van de vroegere PRK-behandeling.

  2. Hoe gebeurt de ingreep bij LASEK ?

  Tijdens de behandeling wordt het bovenste laagje verwijderd, nadien behandelt de excimerlaser de gewenste afwijking. Ter bescherming van de wonde op het hoornvlies wordt een zachte contactlens geplaatst.

  Al deze handelingen zijn pijnloos. Na de ingreep kan er last zijn van het licht, met een schurend gevoel en tranen, het ooglid kan ook gezwollen zijn. U neemt best was pijnstillers. Deze hinder zal in wisselende mate 3 dagen duren.

  Na de laserbehandeling is het belangrijk om de eerste dagen frequent druppels toe te dienen

  Hou er rekening mee dat de eerste 4 dagen ongemakkelijk zullen zijn, en maak geen plannen. Het zicht zal nog niet helder zijn. Probeer niet constant het rechter- en linkeroog te vergelijken, maar kijk met beide ogen samen en wacht tot het zicht langzaam opklaart.

  Men moet rekenen op 8-10 dagen alvorens computerwerk vlot gedaan kan worden. 

  Vermijd de eerste 3 weken zwembaden of welness en erg stofferige ruimten om geen infecties op te lopen. 

  Indien het oog plots rood of pijnlijk wordt dient men contact op te nemen met het oogcentrum.

  3. Wat is het resultaat van LASEK ?

  Het bereiken van het beoogde eindresultaat duurt met deze ingreep iets langer dan bij intralase. Binnen een week wordt ongeveer 4/5 van het voorgenomen resultaat bereikt. Van een volledig herstel is slechts na enkele weken sprake.

  Het voordeel in vergelijking met de intralase is dat patiënten met een dunner hoornvlies behandeld kunnen worden.

  De kans op herbehandeling met Intralase is ongeveer gelijkaardig. 

  4. Complicaties:

  • Infectiegevaar (eerste 4 dagen)
  • Trager herstel van zicht dan voorzien
  • Haze (1/300)  (=waas voor het oog): ofwel verdwijnt deze spontaan ofwel wordt hij herbehandeld met de laser.

  5. Zyoptix/Custom ablatie

  Zyoptix is een ablatie op maat door de Bausch & Lomb laser. Bij een aantal patiënten kan een Zyoptix-behandeling zorgen voor een preciezere behandeling. Bij deze patiënten kunnen bepaalde aberaties weggeslepen worden en zo een beter zicht geven.

  Of u baat heeft met Zyoptix hang af van een aantal metingen. De hele behandeling gebeurt volgens hetzelfde principe als een gewone lasikbehandeling. Zyoptix bezorgt u echter geen "arendszicht" zoals men u het –in reclameboodschap- zal voorstellen. Zyoptix zal ook de kans op heringreep niet doen verminderen en uw myope afwijking niet juister corrigeren.

  Wees steeds realistisch na een laserbehandeling: het zicht van iemand die flink bijziende was kan niet vergeleken worden met iemand die nooit een bril droeg.  Verwacht geen superzicht, maar een zicht dat vergelijkbaar is met contactlenzen.  En ook al zou je een minimale afwijking overhouden, het zal de levenskwaliteit verhogen. 

  6. Tarief

  De kostprijs voor een Lasek behandeling bedraagt 1050€ per oog.